Duurzame Zuivelketen

ZuivelNL financiert en verzorgt het programmamanagement van de Duurzame Zuivelketen. De Duurzame Zuivelketen is een samenwerkingsverband van LTO Nederland, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact NAJK, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV en zuivelondernemingen verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO. Via de Duurzame Zuivelketen streven de betrokken melkveehoudersorganisaties en zuivelondernemingen gezamenlijk naar een toekomstbestendige zuivelketen. Een zuivelketen die hoogwaardige voeding produceert, waarin gewerkt wordt met respect voor mens, dier en omgeving en die gewaardeerd wordt.

Website Duurzame Zuivelketen
logo.name

Resultaten Duurzame Zuivelketen

Sinds 2011 hebben de partijen binnen de Duurzame Zuivelketen met succes gewerkt aan onder andere:

 • Klimaatneutrale ontwikkeling
  - verbeteren van de energie-efficiëntie in de keten
  - opwekken en gebruik van duurzame energie
 • Het behoud weidegang
  - het aandeel bedrijven met weidegang is in 2019 83,0% en ligt daarmee boven het niveau van 2012 met 81,2% van het aantal melkveebedrijven
 • Diergezondheid & Dierenwelzijn
  - verantwoord gebruik van antibiotica
  - welzijnsmonitor voor het meten en bespreken van dierenwelzijn
 • Biodiversiteit
  - alle soja in het krachtvoer is 100% verantwoord
  - het terugdringen van de fosfaatexcretie van de melkveestapel
  - het meetbaar maken van de impact van de melkveehouderij op biodiversiteit

Sectorraportage

Jaarlijks beoordeelt Wageningen Economic Research de verduurzaming van de zuivelketen op verzoek van de Duurzame Zuivelketen. Dit is het samenwerkingsverband waarin melkveehouders en zuivelondernemingen streven naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen 2020 (PDF)

Nieuwe doelen 2030

De Duurzame Zuivelketen heeft doelen geformuleerd voor een groot aantal thema’s. Bekijk de doelen in de factsheet.

Bekijk de video

Organisatie en uitvoering

De contactgroep Duurzame Zuivelketen deelt ervaringen over de uitvoering van de duurzaamheidsprogramma’s en geeft advies aan de stuurgroep en programmateams over praktische uitvoerbaarheid. De adviesraad Duurzame Zuivelketen adviseert de stuurgroep over de doelen en uitvoering van de Duurzame Zuivelketen. De vier programmateams Duurzame Zuivelketen initiëren en voeren uit. Het managementteam Duurzame Zuivelketen coördineert en ondersteunt de activiteiten van de Duurzame Zuivelketen, bewaakt de voortgang en bevordert integraliteit.

Contact

Bregje van Erve

Stuur Bregje een e-mail