Nederlands Nationaal Comité van IDF

NNC-IDF

Nederlands Nationaal Comité van de International Dairy Federation (NNC-IDF)

De Nederlandse zuivelsector is lid van de International Dairy Federation sinds de oprichting (1903). Het Nederlandse lidmaatschap krijgt vorm in het Nederlands Nationaal Comité van IDF (NNC-IDF), dat fungeert als themagroep binnen ZuivelNL. In NNC-IDF zijn de belangrijkste stakeholders in en rond de Nederlandse zuivelsector vertegenwoordigd.

Lees meer over het Nederlands Nationaal Comité

International Dairy Federation: mondiaal expertisecentrum voor de zuivel sinds 1903

De International Dairy Federation (IDF) is de mondiale kennis- en belangenorganisatie van de zuivelsector wereldwijd. Bij de IDF zijn ruim 40 landen aangesloten, die samen goed zijn voor 75 procent van de wereldmelkproductie.

Lees meer over de International Dairy Federation

Dairy Declaration of Rotterdam

In 2016 werd de IDF World Dairy Summit (WDS2016) door het Nederlands Nationaal Comittté georganiseerd en vond plaats in Rotterdam onder het motto ‘Dare to dairy’. Tijdens deze conferentie was duurzaamheid het centrale thema. Dit culmineerde op de slotdag in de ondertekening van de Dairy Declaration van Rotterdam.

Lees meer over de Dairy Declaration of Rotterdam

Contact

Secretariaat Nederlands Nationaal Comité (NNC-IDF)
ZuivelNL
Jurgen Jansen, nationaal secretaris
Benoordenhoutseweg 46
Postbus 93453
2509 AL Den Haag

06 468 06 825

Stuur een e-mail