Ketenorganisatie van de zuivelsector

Over ZuivelNL

ZuivelNL is de ketenorganisatie van de Nederlandse zuivelsector en is actief op terreinen waar samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. Activiteiten zijn het financieren en initiëren van onderzoek & innovatie in de melkveehouderij en zuivelketen, het financieren en het faciliteren van de ontwikkeling en het programmamanagement op het gebied van duurzaamheid en diergezondheid & dierenwelzijn. Voorbeelden hiervan zijn de Duurzame Zuivelketen, de KringloopWijzer en KoeMonitor. In het kader van voedselveiligheid financiert ZuivelNL het onderzoeksprogramma Gemeenschappelijk Research Zuivel. ZuivelNL publiceert marktinformatie over de internationale zuivelmarkt en de Nederlandse melkveehouderij en faciliteert de export van zuivelproducten. ZuivelNL richt zich met educatieprogramma's op melkveehouders, medewerkers in de zuivelindustrie en op het onderwijs.

Missie ZuivelNL

Overleg en afspraken tussen boeren belangenorganisaties en de zuivelondernemingen op die gebieden waar ketenschakels tezamen een toegevoegde waarde kunnen creëren.

ZuivelNL is actief op het gebied van:

  • Onderzoek & Innovatie
  • Diergezondheid & Dierenwelzijn
  • Voedselveiligheid
  • Duurzaamheid
  • Marktinformatie
  • Faciliteren van de export van zuivelproducten
  • Educatieprogramma's
  • Arbeid
  • Nederlands Nationaal Comité - International Dairy Federation

Themagroepen

Met de themagroepen voor gezamenlijke opgaven, sectorbrede activiteiten en de uitvoering van regelingen is er afgelopen jaren hard gewerkt aan de samenwerking binnen de zuivelketen, om zo het concurrentievermogen van de branche als geheel te versterken. De meerwaarde wordt gezien door de dragende organisaties, partners en de omgeving. De groeiende behoefte om lid of partner van ZuivelNL te worden is hiervan een goede illustratie.

Bekijk de samenstelling van de themagroepen

Financiering

ZuivelNL financiert de activiteiten uit een contributie die is gebaseerd op een inhouding per geproduceerde kilo melk van melkveehouders en verwerkte kilo’s melk van zuivelondernemingen. De te financieren activiteiten dienen dan ook een meerwaarde te hebben voor de zuivelsector als geheel.

Melkveehouders betalen 0,05 euro per 100 kg melk.
Zuivelondernemingen betalen 0,02 euro per 100 kg melk.

De statuten van ZuivelNL

ZuivelNL Statuten