Bestuur & Algemene Vergadering

Over ZuivelNL

Samenstelling bestuur

Arjan Schimmel - onafhankelijk voorzitter
Herman Bakhuis - LTO Nederland
Wil Meulenbroeks - LTO Nederland
Henk Bleker - Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV
Klaas Hokse - Nederlandse Zuivelorganisatie NZO
Hester Maij - Nederlandse Zuivelorganisatie NZO

Adviseur
Jan Kos - Gemzu

Bestuursleden van ZuivelNL worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de ledenorganisaties. Bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn direct herbenoembaar.

Vergaderdata bestuur

  • 13 april 2022
  • 25 mei 2022
  • 6 juli 2022
  • 12 oktober 2022
  • 23 november 2022

Vergaderdata algemene vergadering

  • Woensdagmiddag 6 juli 2022
  • Woensdagmiddag 7 december 2022

Begroting 2022

De begroting 2022 van ZuivelNL is toegelicht en vastgesteld in de algemene vergadering van ZuivelNL op 1 december 2021.

Begroting ZuivelNL 2022 Flyer begroting ZuivelNL 2022

Jaarverslag 2020

Het ZuivelNL Jaarverslag 2020 geeft inzicht in ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelketen en activiteiten van ZuivelNL in 2020. In de algemene vergadering van 23 juni 2021 is het Jaarverslag 2020 goedgekeurd.

Bekijk het Jaarverslag 2020