Bestuur

Over ZuivelNL

Samenstelling bestuur

Arjan Schimmel - onafhankelijk voorzitter
Herman Bakhuis - LTO Nederland
Wil Meulenbroeks - LTO Nederland
Harm Wiegersma - Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV
Klaas Hokse - Nederlandse Zuivelorganisatie NZO
Hester Maij - Nederlandse Zuivelorganisatie NZO

Adviseur
Jan Kos - Gemzu

Bestuursleden van ZuivelNL worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de ledenorganisaties. Bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn direct herbenoembaar.

Datums bestuursvergaderingen 2021


  • 21 april
  • 26 mei
  • 23 juni
  • 15 september
  • 13 oktober
  • 17 november
  • 15 december

Jaarverslag 2019

Het ZuivelNL Jaarverslag 2019 geeft inzicht in ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelketen en activiteiten van ZuivelNL in 2019. In de algemene vergadering van 14 juli 2020 is het Jaarverslag 2019 goedgekeurd.

Bekijk het Jaarverslag 2019

Begroting 2021

De begroting 2021 van ZuivelNL is toegelicht en vastgesteld in de algemene vergadering van ZuivelNL op 9 december 2020.

ZuivelNL begroting 2021