Resultaten onderzoek

Onderzoek & Innovatie

In overleg met de uitvoerende instituten wordt per project bekeken hoe de communicatie over de resultaten van het onderzoek zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. In alle gevallen verschijnen er artikelen in de vakpers over de onderzoeksresultaten. Daarnaast worden bijeenkomsten voor melkveehouders en intermediairen georganiseerd, bijvoorbeeld bij de afsluiting van een project.

Website

Op de website Verantwoorde Veehouderij met de daaraan gekoppelde attentiemails zijn de resultaten van het onderzoek te vinden.

Handboeken

Handboek Melkveehouderij

In het (digitale) Handboek Melkveehouderij is belangrijke basisinformatie voor een optimale bedrijfsvoering bij elkaar gebracht. Voor achtergrondinformatie en de meest actuele gegevens verwijst het handboek direct naar informatie, publicaties en tools op internet. Op die manier zijn ook de nieuwste ontwikkelingen en adviesprogramma’s gemakkelijk te vinden. Het handboek is financieel mogelijk gemaakt door ZuivelNL.

Digitale versie

Handboek Snijmaïs

In het (digitale) Handboek Snijmaïs worden de diverse aspecten van teelt, oogst en vervoedering van snijmaïs op praktische wijze beschreven en geïllustreerd met foto’s en figuren. Op de website van Handboek Snijmaïs kan het handboek gratis per hoofdstuk geraadpleegd worden. Daarnaast kan het handboek in zijn geheel worden gedownload. Het handboek is financieel mogelijk gemaakt door ZuivelNL.

Digitale versie

Bemestingsadvies

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen is een initiatief van LTO-Nederland en wordt gefinancierd door ZuivelNL. De commissie zorgt voor een onafhankelijk bemestingsadvies voor iedereen. Het bevat bemestingsadviezen voor grasland, grasklaver, graslandvernieuwing, maïs, granen voor GPS, voederbieten en luzerne.

Bemestingsadvies