Onderzoeksideeën melkveehouderij

Via ZuivelNL investeren Nederlandse melkveehouders jaarlijks zo’n € 2 miljoen in onderzoek en innovatie. Om te komen tot meer vraaggestuurd onderzoek vroeg ZuivelNL in maart 2022 alle melkveehouders om via een vragenlijst ideeën voor onderzoek aan te dragen. In totaal zijn 67 vragenlijsten ingevuld door 55 melkveehouders en 12 niet-melkveehouders. Ook hebben 38 melkveehouders aangegeven te willen deelnemen aan een digipanel.

Prioritering projectideeën door digipanel tot 7 augustus 2022

Op basis van alle ingestuurde opmerkingen en suggesties voor onderzoek (totaal 370) heeft ZuivelNL 60 projectideeën ontvangen van kennisinstellingen en adviesorganisaties. Het digipanel van 38 melkveehouders gaat deze ideeën in de periode tot 7 augustus 2022 prioriteren.

Vervolg na 7 augustus 2022

Op basis van de prioritering door het digipanel (ja, tenzij) besluit de ZuivelNL themagroep Onderzoek & Innovatie eind augustus welke projectideeën uitgewerkt kunnen worden in concrete projectvoorstellen. Na besluitvorming hierover eind 2022 kunnen de projecten starten in 2023.

Procedure en besluitvorming

2022


25 juli tot 7 augustus

Prioritering onderzoek suggesties door digipanel melkveehouders

Eind augustus

Op basis van prioritering door digipanel (ja, tenzij) besluit themagroep over uit te werken projectideeën. Vervolgens uitvraag naar (kennis)instellingen

3 oktober

Deadline indienen projectvoorstellen door (kennis)instellingen

November/december

Beoordeling door themagroep, mogelijke aanpassingen projectvoorstellen

Besluitvorming door themagroep en bestuur ZuivelNL

2023

Januari


Start projecten

Contact

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Willem Koops.

Mail Willem Koops