Onderzoeksideeën melkveehouderij

Via ZuivelNL investeren Nederlandse melkveehouders jaarlijks zo’n € 2 miljoen in onderzoek en innovatie. Om te komen tot meer vraag gestuurd onderzoek heeft ZuivelNL alle melkveehouders opgeroepen om hun ideeën voor onderzoek aan te dragen.

Van onderzoeksideeën melkveehouders naar onderzoeksprojecten

Melkveehouders konden digitaal een vragenlijst invullen. Daarbij konden ze ook aangeven of ze mee willen doen aan een digitaal panel dat later de ingediende projectvoorstellen gaat beoordelen. Uiterlijk 1 april 2022 moest de vragenlijst zijn ingevuld en ingestuurd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Willem Koops (email: koops@zuivelnl.org, tel 06-46968836).

Uitwerking na 1 april - beoordeling door digitaal panel melkveehouders

Vervolgens worden de ideeën voor onderzoek gebundeld en voorgelegd aan kennisinstellingen. Deze worden gevraagd op basis van de ideeën suggesties voor onderzoek in te dienen. De ingediende suggesties worden vervolgens beoordeeld door een digitaal panel van melkveehouders. Bij het indienen van de vragenlijsten konden melkveehouders zich hiervoor opgeven.

Op basis van de prioritering door het digitaal panel (ja, tenzij) besluit de themagroep Onderzoek & Innovatie van ZuivelNL welke suggesties voor onderzoek kunnen worden uitgewerkt in concrete projectvoorstellen. Na besluitvorming hierover kunnen de onderzoeksprojecten starten in 2023.

Procedure en besluitvorming

Maart

Via een digitaal vragenformulier kunnen tot 1 april ideeën voor onderzoek worden ingediend.

April

Beoordeling (is de kennisvraag duidelijk?) en het groeperen van wensen.

Mei

Op basis van ideeën uitvraag kennisinstellingen naar onderzoek suggesties.

Juni

Prioritering onderzoek suggesties door digitaal panel.

Juli

Op basis van prioritering door digitaal panel (ja, tenzij..) besluit themagroep over uit te werken onderzoek suggesties en vervolgens uitvraag naar kennisinstellingen.

Medio september

Deadline indienen projectvoorstellen door kennisinstellingen.

Oktober

1e beoordeling door themagroep, mogelijke aanpassingen projectvoorstellen.

December

Besluitvorming door themagroep en bestuur ZuivelNL.

Januari 2023

Start projecten.

Contact

Voor nadere informatie en vragen kunt u contact opnemen met Willem Koops.