Onderzoek & Innovatie

Kennis & Innovatie is onontbeerlijk voor de continuïteit én de ontwikkeling voor iedere sector en dus ook voor de melkveehouderij. ZuivelNL bundelt de behoefte aan nieuwe kennis en pakt zaken op die het individuele melkveebedrijf overstijgen.

Thema's en projecten

Een overzicht van lopende Onderzoek & Innovatieprojecten die mogelijk zijn gemaakt door (mede)financiering door ZuivelNL.

Investeren in gezamenlijk onderzoek

Met de bijdragen van melkveehouders worden tientallen onderzoeks- en innovatieprojecten uitgevoerd. Dat gebeurt door gevestigde onderzoeksinstellingen, zoals o.a. Wageningen University & Research. Ook projecten als de KringloopWijzer en Koeien & Kansen worden financieel ondersteunt. Uitgangspunt voor ZuivelNL is dat nieuwe inzichten en kennis weer terechtkomen op het melkveebedrijf.

De afgelopen jaren is er door melkveehouders via ZuivelNL gemiddeld zo’n € 3 mln. geïnvesteerd in onderzoek.

(NB Omdat vanaf 2019 de totale verplichtingen van meerjarige projecten in één keer verwerkt moeten worden, komen de bedragen in de jaarrekening (verplichtingen) niet overeen met de jaarlijkse uitgaven.)

Meerjarenvisie Onderzoek & Innovatie in de melkveehouderij

De Nederlandse melkveehouderij is een kennisintensieve en innovatieve sector. Individuele melkveehouders investeren in toenemende mate in het verkrijgen van nieuwe kennis en het toepassen van nieuwe methoden en technologieën in hun bedrijfsvoering. Via ZuivelNL investeren melkveehouders ook gezamenlijk in onderzoek en innovatie.

De themagroep Onderzoek & Innovatie heeft een Meerjarenvisie Onderzoek en Innovatie in de melkveehouderij 2015-2018 vastgesteld. Deze visie is het toetsingskader bij de beoordeling en (mede-) financiering van onderzoeks- en innovatieprojecten.

In deze Meerjarenvisie wordt aangegeven wat de belangrijkste thema’s zijn voor de komende jaren. Deze meerjarenvisie is allereerst het toetsingskader voor ZuivelNL bij de beoordeling en (mede-) financiering van onderzoeks- en innovatieprojecten. Daarnaast is deze visie ook bedoeld om meer sturing te geven aan het gehele onderzoek relevant voor de melkveehouderij en de positionering van ZuivelNL ten opzichte van andere fondsen.

Contact

Willem Koops

06 46968836

Stuur Willem een e-mail

Themagroep Onderzoek & Innovatie

Log in