27 juli 2022

Update onderzoeksideeën melkveehouderij

Op basis van alle ingestuurde opmerkingen en suggesties voor onderzoek melkveehouderij (totaal 370) heeft ZuivelNL 60 projectideeën ontvangen van kennisinstellingen en adviesorganisaties. Een digipanel van 38 melkveehouders gaat deze ideeën in de periode tot 7 augustus 2022 prioriteren.

Via ZuivelNL investeren Nederlandse melkveehouders jaarlijks zo’n 2 miljoen euro in onderzoek en innovatie. Om te komen tot meer vraaggestuurd onderzoek vroeg ZuivelNL in maart 2022 alle melkveehouders om via een vragenlijst ideeën voor onderzoek aan te dragen. In totaal werden 67 vragenlijsten ingevuld door 55 melkveehouders en 12 niet-melkveehouders. Ook gaven 38 melkveehouders aan te willen deelnemen aan het digipanel.
Kennisinstellingen en adviesorganisaties hebben op basis van de opmerkingen en suggesties in totaal 60 projectideeën ingediend.

Vervolg na 7 augustus 2022

Op basis van de prioritering van de projectideeën door het digipanel (ja, tenzij) besluit de ZuivelNL themagroep Onderzoek & Innovatie eind augustus welke projectideeën uitgewerkt kunnen worden in concrete projectvoorstellen. Na besluitvorming hierover eind 2022 kunnen de projecten starten in 2023.

Meer over onderzoeksideeën melkveehouderij

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Duurzaamheid

12 juli 2022

Open brief aan minister-president Rutte

Dinsdag 12 juli verschijnt in landelijke dagbladen een open brief gericht aan minister-president Mark Rutte...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

29 juli 2022

Marktbericht Zuivel juli 2022

De Nederlandse melkaanvoer heeft in juni, voor het eerst in ruim anderhalf jaar tijd, een...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Melkprijsonderzoek

18 juli 2022

Herstart Internationale Melkprijsvergelijking

European Dairy Farmers (EDF) en ZuivelNL gaan gezamenlijk de internationale melkprijsvergelijking voortzetten. De partijen streven...

Lees het volledige bericht