Overzicht

Nieuws- en persberichten

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

28 juli 2020

Marktbericht Zuivel juli

De Nederlandse melkaanvoer nam in juni met bijna 1% toe, zodat voor de elfde maand...

Lees het volledige bericht

Persbericht

27 juli 2020

Roald van Noort interim-directeur ZuivelNL

Het bestuur van ZuivelNL heeft Roald van Noort aangesteld als interim-directeur van ZuivelNL per ...

Lees het volledige bericht

KringloopWijzer

24 juli 2020

Evenwichtsbemesting fosfaat en stikstof met de KringloopWijzer

Melkveehouders die aantoonbaar meer opbrengst hebben dan gemiddeld, moeten ook meer kunnen bemesten. Dat is...

Lees het volledige bericht

Onderzoek & Innovatie

24 juli 2020

Resultaten van vier jaar onderzoek naar ruitzaai en drijfmestrijenbemesting

Binnen de PPS Ruwvoer en Bodem is in 2016 vierjarig onderzoek gestart naar stikstofbenutting door...

Lees het volledige bericht

Onderzoek & Innovatie

24 juli 2020

Resultaten (2017 en 2018) van het project ‘Duurzaam bodembeheer mais’

Hoe kunnen agrariërs met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Dat was de centrale...

Lees het volledige bericht

Persbericht

21 juli 2020

Publicatie Zuivel in Cijfers 2019

Zuivel in Cijfers 2019 biedt een cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelsector...

Lees het volledige bericht

Persbericht

14 juli 2020

Jaarverslag 2019: Voorzitter Jorritsma: “Juist nu behoefte aan een sterke ketenorganisatie”

Voorzitter Jorrit Jorritsma van ZuivelNL stelt in het jaarverslag van ZuivelNL dat 2019 “Een niet...

Lees het volledige bericht

Arbeid

30 juni 2020

Campagnewebsite BoerVeilig.com gelanceerd

In het kader van het project Veilig en met plezier werken in de melkveehouderij, waarin...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

30 juni 2020

Marktbericht Zuivel juni 2020

De Nederlandse melkaanvoer nam in mei (+0,6%) voor de tiende maand op rij toe. Het...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Wereld Zuivelhandel Actueel

30 juni 2020

Wereldzuivelhandel Actueel januari-maart 2020

De wereldzuivelhandel nam, met uitzondering van kaas, in het eerste kwartaal van 2020 af. De...

Lees het volledige bericht

Arbeid

30 juni 2020

Waarom ZuivelNL investeert in AgrozorgWijzer

ZuivelNL investeert sinds 2018 in AgroZorgwijzer, een project waarin het samen met NZO, LTO, Zorg...

Lees het volledige bericht

Melkprijzen

29 juni 2020

Gemiddelde melkprijs EU-zuivelondernemingen 2019: € 34,06

De gemiddelde melkprijs van 16 grote EU zuivelondernemingen daalde in 2019 ten opzichte van 201...

Lees het volledige bericht