16 juni 2022

ZuivelNL

Duurzaamheid

Melkveehouders en zuivelindustrie bundelen krachten in reactie op stikstofplannen kabinet

LTO-melkveehouderij, NAJK, NMV, DDB en NZO bundelen in ZuivelNL-verband hun krachten in reactie op de stikstofplannen van het kabinet. De organisaties wijzen de voorstellen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied van de minister van Natuur en Stikstof van Christianne van der Wal af als: onnodig, ongewenst, zonder enig perspectief voor (jonge) boeren, desastreus voor het platteland én de natuur. Daarbij wordt er voorbijgegaan aan de belangrijke rol van de Nederlandse zuivelsector in de voedselvoorziening voor jong en oud, lokaal en mondiaal.

De partijen in de zuivelsector erkennen dat er forse opdrachten liggen op het gebied van natuur, landbouw, water, bodem en klimaat. Daar wordt ook al volop aan gewerkt. De laatste jaren zijn er door meerdere organisaties oplossingen aangedragen voor bijvoorbeeld een concrete stikstofreductie. Helaas heeft het kabinet daar tot op heden niets mee gedaan.

Ondersteuning aanpak zuivelsector

De zuivelsector bundelt haar krachten meer dan ooit. De stapeling van de diverse aangekondigde maatregelen waar de zuivelketen mee te maken heeft vraagt om integrale oplossingen. Dat wordt ook door de ledenorganisaties van ZuivelNL onderschreven. Die hebben afgesproken meer samen te werken in het belang van alle partijen in de zuivelketen, de leefbaarheid van het platteland en de natuur. ZuivelNL zal de ledenorganisaties hierbij ondersteunen en waar nodig financieren. Innovatie is daarbij leidend. Er is veel kennis beschikbaar, innovatieprojecten lopen al, nieuwe initiatieven kunnen gefaciliteerd worden. De Nederlandse zuivelsector heeft al bewezen dat het wereldwijd een van de voorlopers is op het gebied van technologische ontwikkelingen waarbij rekening wordt gehouden met klimaat, natuur, diergezondheid en dierenwelzijn.

De sectorpartijen gaan de sociaal-economische gevolgen van de kabinetsplannen in beeld brengen. Ook hierbij zal ZuivelNL ondersteunen.

Zuivelsector wil samenwerken met provincies

De partijen in de zuivelketen zijn bereid samen te werken met de provincies om tot een werkbare aanpak te komen die bijdraagt aan het oplossen van de problematiek en toekomstperspectief biedt aan de melkveehouderij met respect voor mens, dier en natuur. Maar ook rekening houdt met het simpele feit dat er voldoende en duurzaam voedsel geproduceerd moet worden.

Klik op de links voor de reacties van de organisaties op stikstofplannen van het kabinet

LTO Nederland
NMV
NAJK
NZO

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

30 juni 2022

Nieuwsbrief ZuivelNL juni 2022

De nieuwsbrief bevat informatie over de zuivelsector en ZuivelNL....

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

30 juni 2022

Marktbericht Zuivel juni 2022

De Nederlandse melkaanvoer blijft in een neergaande spiraal zitten. Al 18 maanden op rij is...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

30 juni 2022

Wereldzuivelhandel Actueel jan-maart 2022

De wereldzuivelhandel toonde in het eerste kwartaal van 2022 een wisselend beeld. De wereldhandel in...

Lees het volledige bericht