02 mei 2022

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel april 2022

De Nederlandse melkaanvoer laat nog altijd een neergaande lijn zien. In maart daalde het volume met 2,5%. Cumulatief lag het niveau in het eerste kwartaal van 2022 2,3% lager dan in dezelfde periode van 2021. Belangrijke redenen voor de afname zijn o.a. de tegenvallende kwaliteit van het ruwvoer, de hoge veevoerprijzen en de onzekerheid rondom de stikstofmaatregelen.

Melkaanvoer EU stabiel, forse daling Oceanië

De EU-melkaanvoer bleef in februari, net als in januari, vrijwel stabiel. Krimp vindt nog steeds plaats in Duitsland (-1%) en Nederland (-2%). De Franse melkaanvoer bleef voor de tweede maand op rij nagenoeg gelijk. Grootste groei vond wederom plaats in Polen (+4%). Ierland (+1%) liet een lichte stijging zien.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in februari een overwegend negatieve ontwikkeling zien. Alleen Argentinië (+4%) noteerde een vrij stevige toename. In Nieuw-Zeeland nam de melkaanvoer met maar liefst 8% af. Sinds augustus is al sprake van een sterke daling. Ook Australië (-6%) zag de melkplas wederom fors afnemen. De melkproductie in de VS (-1%) daalde voor de vierde maand op rij. De melkaanvoer in Uruguay bleef in februari vrijwel gelijk. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de eerste twee maanden van 2022 1,2% (0,62 miljard kg) lager dan in dezelfde periode van 2021.

Zuivelmarkt over de top heen

De zuivelmarkt bereikte een aantal weken geleden de top. Sindsdien zijn de prijzen steeds meer onder druk komen te staan. De botermarkt is momenteel iets zwakker met licht dalende prijzen. Het aanbod van verse boter is nog altijd zeer beperkt. Kopers zijn afwachtend in de hoop dat de prijzen de komende tijd verder zullen gaan dalen. Ook bij mager melkpoeder zijn de prijzen iets gedaald. Met name een teruglopende vraag lag hieraan ten grondslag. Daarnaast ervaart Europa op de wereldmarkt een toenemende concurrentie vanuit de VS. De notering van vol melkpoeder daalde eind april voor het eerst in lange tijd als gevolg van de daling bij boter en mager melkpoeder.

Lees het hele marktbericht zuivel april 2022

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

08 september 2022

Update 8/9 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de beleidsplannen van het kabinet ten aanzien van stikstof, klimaat, water en...

Lees het volledige bericht

Onderzoek & Innovatie

06 oktober 2022

Update 6/10 volgende fase onderzoeksideeën melkveehouderij

Op basis van de wensen en suggesties ontving ZuivelNL 60 projectideeën van (kennis)instellingen en adviesorganisaties...

Lees het volledige bericht

05 oktober 2022

Internationale Melkprijsvergelijking weer gestart

De internationale melkprijsvergelijking gaat deze maand opnieuw van start onder de naam EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking...

Lees het volledige bericht