Internationale melkprijzen

Marktinformatie

De internationale melkprijsvergelijking gaat in oktober 2022 opnieuw van start onder de naam EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking. European Dairy Farmers (EDF) en ZuivelNL besloten eerder dit jaar de melkprijsvergelijking voort te zetten. Op donderdag 20 oktober worden eerst de ontbrekende melkprijzen vanaf maart 2021 tot en met augustus 2022 gepubliceerd. Daarna - te beginnen op 27 oktober met de melkprijzen van september - wordt de internationale melkprijsvergelijking weer maandelijks door ZuivelNL en EDF gepubliceerd op hun websites.

EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking

Het gezamenlijke project werd in 2021 stopgezet vanwege bezuinigingen bij ZuivelNL. EDF bleef de prijsinformatie in eigen netwerk verzamelen waardoor de melkprijzen vanaf maart 2021 beschikbaar zijn.
De naam is veranderd in EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking om zichtbaarheid te geven aan de uitvoerende partijen. Inhoudelijk is het een voortzetting van de LTO Internationale Melkprijsvergelijking.

logo.name
logo.name

De melkprijzen in de grafiek kunnen verschillen van eerder gepubliceerde maandelijkse PDF’s vanwege a) herzieningen en b) wijzigingen in de gehanteerde methodiek vanaf 2019 (zie toelichting onderaan deze pagina in PDF Melkprijsvergelijking mei 2020).

Vanaf oktober 2022 verschijnt weer maandelijks de Internationale melkprijsontwikkeling van (een aantal) EU-zuivelondernemingen. Jaarlijks verschijnt een rapport met de melkprijzen over het voorgaande kalenderjaar.

Publicatiedata 2022

  • 20 oktober (melkprijzen maart 2021 t/m augustus 2022)
  • 27 oktober (melkprijzen september 2022)
  • overige data volgen later deze maand

(LTO) Internationale melkprijsvergelijking vanaf 2014

Overzicht van de jaar- en maandrapporten 2014 t/m 2020.

Overzicht vanaf 2014

Contact

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Willem Koops.

Stuur Willem een e-mail

Copyright en aansprakelijkheid

Deze melkprijsvergelijking is een samenwerking tussen EDF (European Dairy Farmers) en ZuivelNL.
Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking. ZuivelNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van deze publicatie.